Villa Gyllenberg

Villa Gyllenberg, konstmuseum. Museet, som upprätthålls av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, är inrymt i makarna Gyllenbergs forna hem på Granö i Hfrs (uppfört 1938, tillbyggnad 1955, ark. Matti Finell, galleriflygel med utställningshall och forskarrum 1980, ark. Ålander/Packalén/Korsström). I samlingen ingår ett antal verk av äldre utländska mästare, men tonvikten ligger på finländsk konst från drygt två sekel (1756-1970). Dit hör verk av bl.a. Edelfelt, Gallén och Simberg samt även nyare konst från 1960- o. 70-t. Starkast företrädd är Helene Schjerfbeck med 23 arbeten. Samlingen, som i hög grad är ett resultat av samlarens personliga smak, tillkom delvis med stöd av konstexperter som Gösta Stenman och Leonard Bäcksbacka. 1944 visades ett representativt urval ur samlingen på Stenmans salong i Stockholm, 1972 gästspelade samlingen i Ateneum. Redan 1956 planerade Gyllenberg att i en byggnad på Lönnrotsgatan i Hfrs inrätta en gallerivåning och beställde ritningar av Alvar Aalto. Projektet förföll, och museet på Granö förverkligades först efter makarna Gyllenbergs död. Det öppnades för allmänheten 1980. (Erik Kruskopf)

VillaGyllenberg

Villa Gyllenberg. Den vackra villan på Granö inrymmer den Gyllenbergska stiftelsens konstsamling. Foto: Schildts bilarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstmuseer, Villa Gyllenberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.05.2010
Uppdaterat 14.04.2017