Gezelius, JohannesGezelius, Johannes Nepos (f. 6/5 1686 Narva, d. 18/5 1733 Borgå sn), kyrkoman, son till Johannes Gezelius d.y. Gezelius blev 1710 e.o. professor i teologi i Åbo med uppgift att hjälpa fadern i arbetet på det fortsatta bibelverket, som han slutförde. Under stora ofreden vistades han i Sverige och utnämndes 1721 till biskop i Borgå, dit Viborgs biskopssäte hade flyttats. På denna post gjorde han sitt bästa för att hjälpa kyrkan upp ur det tillstånd av förfall den befann sig i. (O. Grotenfelt, Borgå förste biskop Johannes Gezelius Nepos, 1908)

Gezelius, Johannes d.ä. (1615-1690)

Gezelius, Johannes d.y. (1647-1718)
 


JGezeliusNepos.jpg

Gezelius, Johannes Nepos. Utnämndes efter stora ofreden till biskop i Borgå. Kopia efter oljemålning av J. H. Sceffel. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, präster
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2012
Uppdaterat 07.06.2023