Forskningscentralen för de inhemska språkenForskningscentralen för de inhemska språken, Hfrs, forskningscentral under undervisningsministeriet. Verksamheten omfattar främst forskning, språkvård och ordboksarbete i fråga om finska, svenska, samiska, romani och teckenspråk samt vissa med finskan besläktade språk. Dessutom upprätthåller F. ett offentligt bibliotek och omfattande arkiv med språkligt material. F. inrättades 1976 och leds av en direktör med professors titel. Antalet anställda är ca 100, av vilka drygt ett dussin inom svenska avdelningen. Vid F. finns en delegation med uppgift att stödja verksamheten och främja samarbetet med olika intressentgrupper, och dessutom språknämnder för finska, svenska, samiska, romani och teckenspråk. F. ger ut tidskrifterna Språkbruk och Kielikello och publicerar både nuspråkliga och historiska ordböcker, bl.a. Stora finsk-svenska ordboken, Suomen kielen perussanakirja, Ordbok över Finlands svenska folkmål och en finsk dialektordbok. Internationellt samarbetar F. bl.a. inom Nordens språkråd och Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner EFNIL. (Mikael Reuter)

Forskningscentralen för de inhemska språkens hemsida på Internet: http://www.kotus.fi/
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.01.2011 av Import