Finlands svenska socialdemokrater

Finlands svenska socialdemokrater (FSD), Hfrs-Vasa, gr. 1899, till 1997 Finlands svenska arbetarförbund, Finlands äldsta fortfarande verksamma politiska sammanslutning, centralorganisation för de 65 (2009) lokala svenska socialdemokratiska partiavdelningarna. Då det under 1900-talets första år visade sig omöjligt att få myndigheternas stadfästelse på nya arbetarföreningsstadgar, anslöt sig rent finska föreningar i mängd till det svenska förbundet, men utträdde åter 1905, då friare förhållanden grydde.

Finlands svenska socialdemokrater är anslutet till Finlands socialdemokratiska parti som ett av 15 partidistrikt. Dess organ Arbetarbladet har stundtals intagit en öppet kritisk inställning till partiet. Speciellt var detta fallet under perioden 1944-47, då Finlands svenska socialdemokrater stod i spetsen för den socialdemokratiska partioppositionen. Finlands svenska socialdemokrater hade 2009 omkring 2 400 medlemmar. Bland dess ledare märks K.H. Wiik, Axel Åhlström, K-A. Fagerholm och Lars Lindeman. (F. Sundqvist, 50 år svensk arbetarrörelse i Finland, 1949; A. Bondestam/A-E. Helsing, Som en stubbe i en stubbåker: F. 1899-1974, 1978)


finl.sv.socdemKAF-OK.jpg

Finlands svenska socialdemokrater. En bild från förbundets glansdagar, då K-A. Fagerholm (stående) och Lars Lindeman innehade framträdande positioner inom den socialdemokratiska rörelsen och den nationella politiken. Foto: Arbetararkivet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenska, socialdemokrati, socialdemokratiska partier, socialdemokrater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.09.2010
Uppdaterat 05.06.2023