elektorer

elektorer . Republikens president valdes fram till 1988 av 301 (1925-82 300) folkvalda e. Valet av e. (elektorsvalet) ägde rum den 15 och 16 januari i den ordning som var stadgad om riksdagsval. En månad senare, den 15 februari, samlades e. i riksdagens plenisal under statsministerns presidium för att välja president. Genom att välja denna dag för den viktiga förrättningen önskade man hugfästa minnet av den 15 februari 1362, då det vid Mora ting beslöts, att företrädare för Finland framdeles skulle få delta i valet av Sveriges konung.

Sedan 1994 har presidenten valts genom ett direkt folkval i två omgångar. Orsaken till att systemet med e. avskaffades var främst de möjligheter det erbjöd till icke önskvärda påtryckningar och manipulationer. Särskilt presidentvalet 1956, då Urho Kekkonen valdes med en rösts övervikt, har varit ryktbart i detta avseende - man har spekulerat vitt och brett om vem den elektor var som avgav den avgörande rösten. (K. Kaihari, Ratkaiseva ääni, 1981)
 
Elektorer

elektorer. Första omgången i presidentvalet 1956 pågår och e. avger sina röster under statsminister Urho Kekkonens (längst bort i talarstolen) överinseende. Foto: Lehtikuva Oy.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
valsystem, presidentval
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 02.06.2023