Ehrnrooth, Adolf

Ehrnrooth, Adolf Erik (f. 9/2 1905 Hfrs, d. 26/2 2004 Åbo), militär, general av infanteriet (1980), Mannerheimriddare nr 162 (4/12 1944). Han genomgick kadettskolan 1922-24 och tjänstgjorde därefter bl.a. vid Nylands dragonregemente och Kavalleribrigadens stab. Under andra världskriget innehade E. till en början olika stabsbefattningar och förde 1943-44 befälet över infanteriregementet JR 7 på Karelska näset. Under den sovjetiska storoffensiven försommaren 1944 vann han som chef för Stridsavdelning Ehrnrooth den viktiga segern vid Siiranmäki som tryggade återtåget för två armékårer till VKT-linjen och deltog med framgång även i de hårda striderna vid Vuosalmi. För dessa insatser dekorerades han med Mannerheimkorset.

Efter kriget var E. kommendör för Nylands dragonregemente 1944-47, chef för Stridsskolan 1947-52, kommendör för Pansarregementet 1952-56 och kommendör för 2. divisionen 1960-65.

I synnerhet efter Sovjetunionens sammanbrott blev E. något av en kultgestalt, en levande symbol för Finlands tappra kamp under krigsåren. (Finländska gestalter IX, 1971; M. Sinerma, A. E. sodan ja rauhan näyttämöllä, 1981, sv. övers. A. E., generalen, riddaren, människan, 1983; U. Appelsin, A. E.: kenraalin vuosisata, 2000; R. Brantberg, E., 2002)
 


EHRNROOA.jpg

Ehrnrooth, Adolf. Generalen som blev en legend redan under sin livstid. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, biografier, militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 02.06.2023