Cavonius, Gösta

Cavonius, Gösta Edvin (f. 14/4 1905 Tusby, d. 11/9 1995 Hfrs), skolman, fil.dr 1944. Far till Märta Tikkanen. C. tjänstgjorde 1926-44 som folkskollärare i Hfrs, var 1944-48 inspektör för Hfrs svenska folkskolor och blev 1948 skolråd i Skolstyrelsen, vars svenska avdelning han ledde 1952-69. Han var docent i pedagogik vid Helsingfors universitet 1955-72 och vid Åbo Akademi 1949-73. C. verkade 1958-66 som ordförande i Svenska folkskolans vänner och grundade 1949 Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. Han gjorde även en viktig insats som historieforskare på skolväsendets och det fria folkbildningsarbetets område, bland hans arbeten märks särskilt Tanke och gärning, Svenska folkskolans vänner 100-årshistorik (1982). Erhöll professors titel 1966.

CavoniusGoesta

Cavonius, Gösta. Var en oförtröttlig forskare upp i hög ålder. Foto: Svenska folkskolans vänner rf.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.05.2016 av Import