Castrén, Robert

Castrén, Robert (f. 16/8 1851 Hfrs, d. 30/8 1883 Degerö), publicist och historiker, fil.kand. 1873 (jur.utr.kand. 1879), son till Matthias Alexander Castrén, Han deltog 1876 i grundandet av Finsk Tidskrift, vars redaktion han tillhörde till sin död, och övertog 1882 redaktörskapet för Helsingfors Dagblad, som han medarbetat i sedan 1872. Som historiker ägnade sig Castrén åt utforskandet av relationerna mellan Ryssland och Finland, bl.a. i arbetet Finska deputationen 1808-09 (1879). Han var ledamot av borgarståndet vid 1882 års lantdag och tillhörde där den liberala meningsriktningen. Grundade 1877 den politiska diskussionsklubben Grundlagens vänner och var en av författarna av liberala partiets program 1880.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.04.2011 av Import