Blick, Aarne

Blick, Aarne Leopold (f. 3/2 1894 Ulvsby, d. 15/2 1964 Hfrs), militär, generallöjtnant (1947), Mannerheimriddare nr 11 (14/9 1941). Blick anslöt sig 1915 till jägarbataljonen i Lockstedt och deltog i kriget 1918 bl.a. i striderna vid Tammerfors och Viborg. Från 1919 till 1939 var han bl.a. kompanichef, chef för gränsbevakningen i Kajanaland, lärare i taktik vid Kadettskolan och kommendör för Savolax jägarregemente. Under vinterkriget var han kommendör för 7. divisionen, som framgångsrikt försvarade Taipaleavsnittet. I fortsättningskriget förde han först befälet över 2. divisionen på Karelska näset, bl.a. i striderna vid Tyrjä och Sordavala, och var 1942-44 chef för VI armékåren i Aunus. Han råkade under reträtten från Svir i juni 1944 i konflikt med Aunusgruppens chef generallöjtnant Paavo Talvela, bytte plats med generalmajor A.E. Martola och återtog befälet över sin gamla 2. division i striderna vid Vuosalmi juni/juli 1944. Efter kriget var B. divisionskommendör fram till 1954, då han pensionerades.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), militärer (roll), generallöjtnanter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 14.04.2016