Automobilförbundet

Automobilförbundet (Autoliitto), Hfrs, motororganisation, gr. 1972 genom sammanslagning av landets ledande bilistorganisation Finlands automobilklubb (AK, gr. 1919) och Suomen autoliitto (bildat 1966 av Maaseudun autoliitto, gr. 1926, och Yleinen autoliitto, gr. 1927). Automobilförbundet är en intresse-, service- och fritidsorganisation för privatbilister. Den bevakar på olika sätt sina medlemmars (ca 75 000 2001 och 94 000 2010) och bilismens intressen, bl.a. genom att uppträda som påtryckningsorganisation och främja trafiksäkerheten samt en ekologiskt hållbar bilism. Automobilförbundet erbjuder medlemmarna kostnadsfria förmåner i form av bl.a. juridisk och teknisk service samt vägtjänst till självkostnadspris. Genom förbundets internationella förbindelser underlättas bilturismen mellan Finland och utlandet; bl.a. utfärdar organisationen internationella körkort. A. utger sedan 1925 medlemstidningen Moottori.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
organisationer, intresseorganisationer, bilbranschen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2016 av Import