Vägtjänst

vägtjänst, organiserad, ursprungligen frivillig men numera även professionell hjälpverksamhet på landsvägarna; innefattar bistånd t.ex. vid motorkrångel och trafikolyckor. Finland var länge det enda landet i Västeuropa med v. baserad på enbart frivilliga krafter. Verksamheten inleddes av Finlands automobilklubb (AK) inför olympiska spelen 1952, varefter den avstannade 1955, men återupptogs i början av 1960-t. av AK och Suomi touring club.

V. ges numera av professionella aktörer och ett halvt dussin riksomfattande organisationer, av vilka Automobilförbundet (AF) är den största. Förbundet har traditionellt haft frivilliga servicemän (AF-vägtjänst, 2006 ca 250 st.) som patrullerar under veckoslut och helgdagar för att till självkostnadspris ge alla bilister bistånd. Sedan 2000-talets början ger förbundet också professionell hjälp; medlemmarna kan mot en viss årsavgift påräkna v. 24 timmar om dygnet. Bland de andra frivilliga sammanslutningarna inom v. kan nämnas föreningen Suomen tiepalvelumiehet STM (gr. 1971), som även handhaft säkerhetsarrangemang bl.a. vid motortävlingar.

Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
frivilligt arbete, trafik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 20.04.2017 av Import