Ala-Könni, Erkki

Ala-Könni, Martti Erik ( Erkki) (f. 2/2. 1911 Ilmola, d. 2/9 1996 Tfrs), folkmusikforskare och -samlare, fil.dr 1956 på avhandlingen Die Polska-Tänze in Finnland (fi. övers. Suomalainen polska 1982). Ala-Könni var på 1940- o. -50-t. i flera repriser kanslichef vid Kalevala-seura, verkade som musiklärare vid folkbildningsorganisationernas folkkonservatorium 1951-52, prorektor 1956-57. Han blev docent i folkmusikforskning vid Helsingfors universitet 1957 och var 1965-74 föreståndare för institutionen för folktradition vid Tammerfors universitet samt 1974-77 professor i folktradition, särskilt folkmusik.

Ala-Könni tillvaratog under nära fem decennier stora mängder folkloristiskt och etnologiskt material. Han började samla ute vid fronten under vinter- och fortsättningskrigen och företog insamlingsresor ännu på 1980-talet. I arkivet vid Institutionen för folktradition vid Tammerfors universitet finns flera tusen bandinspelningar och ca 200 000 bilder. Merparten av hans stora instrumentsamling uppbevaras idag vid Folkkonstcentret i Kaustby. Han tillvaratog också en del etnologiskt material (föremål) och deltog i grundandet av ett flertal hembygdsföreningar och museer. Efter sin pensionering grundade han ett eget arkiv i Tammerfors.

Ala-Könni skrev en stor mängd artiklar om folkmusik, av vilka en del 1986 utgavs i bokform under titeln Suomen kansanmusiikki. Han var en av förgrundsgestalterna i den folkmusikvåg som tog fart på 1950-talet och en av de drivande krafterna bakom folkmusikfestivalen i Kaustby. (A-M. Häggman, E. A-K. Forskare, samlare och kulturpionjär, Budkavlen 1980) (Ann-Mari Häggman)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), forskare, etnomusikologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.03.2016 av Import