Achrenius, Abraham

Achrenius, Abraham (f. 1/2 1706 Somero, d. 28/9 1769 Nousis), väckelsepräst och psalmförfattare. A. kom som informator hos greve Gustaf Creutz i Pyttis i beröring med den pietistiska rörelsen och blev snart en av de väckta. Sin första prästtjänst fick han i Jakobstad 1730. Från 1736 tjänstgjorde A. som kaplan i Esse, där han anslöt sig till en separatistisk andlig riktning; han avsade sig prästämbetet 1740. Efter att under lilla ofreden ha vistats i Sverige och en kort tid ha varit avstängd från tjänstgöring arbetade A. från 1748 som slottspredikant i Åbo och blev 1753 kyrkoherde i Nousis, där han verkade till sin död. Han var ledaren bland de väckta i sydvästra Finland och hade stor andel i att rörelsen stabiliserades och fick en allt starkare kyrklig anstrykning (väckelserörelser). Under sitt händelserika liv författade A. omkring 200 finska andliga sånger, av vilka en del återfinns i den 1769 utgivna samlingen Zionin Juhla-virret. A:s andliga sånger har bl.a. som s.k. arkkiveisuja fått en ytterst stor spridning bland landets finskspråkiga befolkning. (M. Ruuth, A. A., 2 bd, 1922)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
präster, väckelserörelser, personer (individer), pietism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.03.2016 av Import