Zilliacus, Laurin

Zilliacus, Laurin (f. 4/10 1895 Yokohama, d. 9/7 1959 Borgå), skolman, son till Konni Z. d.ä. Han utbildade sig till ingenjör i USA och verkade därefter som läroverkslärare i England och Finland; grundade 1928 i Hfrs Tölö svenska samskola ( Zilliacuska skolan, upphörde då grundskolan infördes 1977), en modern experimentskola, vars rektor han var till 1940. Socialdemokraten Z. tillhörde under vinterkriget arméns informationstjänst med främsta uppgift att förmedla kontakter mellan utlandet och det krigförande Finland (utgav 1941 boken Ett folk, en front, som redogjorde för förhållandena på hemmafronten under vinterkriget). Under fortsättningskriget var han en ledande gestalt inom fredsoppositionen; utgav under pseudonymen Erkki Järvinen böckerna Vi vill inte kvävas (1942) och Vid årsskiftet (1943), i vilka han sökte klargöra Finlands situation som Tysklands bundsförvant för en utländsk, främst skandinavisk publik. Efter andra världskriget var Z. bl.a. i FN:s tjänst som skolplanerare och skrev The United Nations and power politics (1951) och Det gula hornet (eng. 1956, sv. övers. 1958), en populärt hållen historik över postväsendets utveckling i Europa och USA.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, skolväsen (institution), ingenjörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.08.2011
Uppdaterat 23.11.2016