Wuorenheimo Ossian

Wuorenheimo (t. 1903 Bergbom), Erik Ossian (f. 3/12 1845 Viborg, d. 13/6 1917 Hfrs), ingenjör och ämbetsman, bror till K.J. Bergbom. W. genomgick 1862-67 institutet för väg- och vattenkommunikationerna i S:t Petersburg och erhöll därefter anställning inom väg- och vattenbyggnadsväsendet i hemlandet. Han deltog bl.a. i byggandet av alla statliga järnvägar 1867-90 och tjänstgjorde 1892-96 som överdirektör i Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna samt var 1896-1905 senator och chef för kommunikationsexpeditionen. Han adlades 1903 med namnet W. och tjänstgjorde som vice lantmarskalk vid lantdagarna 1904-05.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ingenjörer, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.02.2017 av Import