Wrede, Mathilda

Wrede, Mathilda Augusta (f. 8/3 1864 Vasa, d. 25/12 1928 Hfrs), filantrop, kusin till K.A. W. Hon blev ryktbar som "fångarnas vän" genom att från 1883 bedriva kristligt väckelsearbete i landets fängelser. W. lyckades därvid genom enskilda samtal omvända en del fångar och göra dem till samhällsdugliga medborgare. Detta arbete understöddes av statsmakten, som bl.a. gav henne rätt till fria resor på järnvägarna. Slutligen koncentrerade hon sina besök till Kakola i Åbo, där hon emellertid 1913 erhöll portförbud av fängelsemyndigheterna, varefter hon avslutade sin verksamhet bland fångarna. Efter ryska revolutionen ägnade hon sig huvudsakligen åt att bistå ryska emigranter och arbete för fredens sak. (E. Fogelberg, Fångarnas vän, 1920, Bland fångar och fria, 1922, M.W:s sista år, 1929, M.W., 1939; E. Ståhlberg, M.W:s testamente och M.W., människornas vän, biografisk roman i 2 bd, 1938-49; Finländska gestalter II, 1962; A. Louhija, M.W.: vankien ystävä, 1982; M-R. Antikainen, Sääty, sukupuoli, uskonto: M.W. ja yhteiskunnan muutos 1883-1913, 2004)

WredeMathilda

Wrede, Mathilda. Hör otvivelaktigt till de mest omskrivna finländska gestalterna i internationella sammanhang; litteraturen om henne är omfattande. Foto: Museiverket, D. Nyblin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fängelser, filantroper, rehabiliterande socialt arbete
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.02.2017 av Import