Wrede, Johan

Wrede, Johan Otto Wilhelm (f. 18/10 1935 Hfrs), litteraturhistoriker, fil.dr 1965. W. var 1965-68 forskare vid statens humanistiska kommission, 1968-69 docent och tf. professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet samt 1969-95 professor i ämnet. Han har publicerat 330 dagar (1956), en polemisk roman om upplevda missförhållanden under värnplikten i Dragsvik, samt doktorsavhandlingen Sången om Aniara (1965), som behandlar Harry Martinsons tankevärld, och en studie i Arvid Mörnes lyrik (1968). Som professor har W. bedrivit forskning i J.L. Runebergs produktion, framför allt Fänrik Ståls sägner. Viktiga insatser inom det fältet är Fänrikarnas födelse (1981), Kommentar till Fänrik Ståls Sägner I-II (1983-84) och Jag såg ett folk... (även fi., 1988). I boken Världen enligt Runeberg (2005) fördjupar han det biografiska och idéhistoriska perspektivet på nationalskalden. Han har även publicerat första delen av Finlands svenska litteraturhistoria som täcker perioden 1400-1900 (1999). W. var 1983-89 andre prorektor vid Helsingfors universitet och 1989-94 ordförande i delegationen för Finlands Londoninstitut. Ledamot av styrelsen för Svenska litteratursällskapet i Finland var han 1967-90, dess vice ordförande 1990-92 och ordförande 1992-2000. (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
litteraturhistoria, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.10.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.02.2017 av Import