Witting, Rolf

Witting, Rolf Johan (f. 30/9 1879 Viborg, d. 11/10 1944 Borgå lk), oceanograf, geofysiker, bankman och politiker, fil.dr 1910. Witting var från 1902 engagerad i Finska vetenskaps-societetens havsforskningsverksamhet och tjänstgjorde 1919-36 som chef (med professors titel) för Havsforskningsinstitutet, som inrättats enligt hans riktlinjer. Han var en av den internationella havsforskningens ledande män; som forskare ägnade han sig främst åt vattenströmningarna i haven kring Finland och åt fenomen i samband med tidvattnet och landhöjningen.

Witting var även mycket anlitad som finansexpert och innehade från 1936 posten som vd i Helsingfors aktiebank. I politiken representerade han till en början Svenska folkpartiet (riksdagsman 1924-27), men ansågs som utrikesminister 1940-43 inte parlamentariskt företräda den svenska gruppen i riksdagen. Witting var medlem av statsrådet även 1924-25 och 1930-31 (kommunikationsminister) samt 1933-36 (bitr. finans- och utrikesminister). Hans insats som utrikesminister under de kritiska åren 1940-43 har i allmänhet värderats negativt; bl.a. ansågs han ha burit en stor del av ansvaret för att Finland inledde ett intimt samarbete med Nazityskland.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, vetenskapsmän, professorer, bankirer, geofysik, oceanografi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.02.2017 av Import