Wiksberg

Wiksberg, egendom i Pemar vid innersta delen av Pemarviken. W. anses under medeltiden ha varit sätesgård för den adliga ätten Hevonpää, vars äldsta gren efter svenska riddarhusets instiftande tog namnet Jägerhorn. På 1530-t. kom W. i ätten Gyllenhiertas ägo, där den gick i arv fram till slutet av 1600-t. Efter stora ofreden inköptes egendomen av häradshövding Abraham Paleen, vars son lagmannen Eric Johan P. (sedermera adlad af Palen) på 1770-t. lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden, ett stenhus i tre våningar, enligt ritningar av C.F. Schröder. Godset ägdes på 1800-t. bl.a. av ministerstatssekreteraren R.H. Rehbinder (herre till W. 1811-41). 1905 köptes W. av lantbruksrådet Erik Dahlström. Hans dotter Marianne Ingman ägde gården från 1943 fram till 1987, då den övertogs av hennes dotter, den nuvarande ägaren Christel Kirkus. På W:s marker finns ett av tegel uppfört kapell, helgat åt S:t Jakob (L. Sonck, 1928), ett klocktorn (1734) och en gammal begravningsplats med bl.a. den Rehbinderska ättens gravkapell. Den nuvarande totalarealen är ca 350 ha. (Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lokalhistoria, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.02.2017 av Import