Wihuri, Antti

Wihuri (t. 1906 Jansson), Antti Taavetti (f. 9/10 1883 Gustavs, d. 28/12 1962 Hfrs), skeppsredare och industriman, donator. W. tjänstgjorde 1895-1911 inom handelsflottan och avlade sjökaptensexamen 1908. Han verkade från 1913 som skeppsmäklare och affärsman i Brahestad, där han från 1916 var vd för ett lokalt rederi. W. blev 1923 störste aktieägare och vd i speditionsfirman John Nurminen Oy i Hfrs, som han 1933 döpte om till Merihuolto Oy. Det ursprungliga konkursfärdiga företaget Nurminen grundades på nytt 1932, vilket ledde till en konflikt med W., som vann rättegången om saken. 1926 köpte han sitt första fartyg och förvärvade under de följande åren flera andra. Hans flotta bestod till största delen av second hand-tonnage, som gick i trampfart mellan utländska hamnar; vid krigsutbrottet 1939 var han en av landets största redare (jfr sjöfart).

Efter att temporärt ha lagt ned rederiverksamheten under krigsåren grundade W. 1946 Finska tankfartygs Ab (Suomen tankkilaiva Oy), som sedermera utvecklades till ett av landets största rederier, men efter hans död gjorde konkurs 1978; 1941-52 var han därtill störste aktieägare i Finska ångfartygs aktiebolaget. Efter andra världskriget började W. dessutom köpa upp företag inom handel och industri; av dem bildades 1961 koncernen Wihuri-yhtymä Oy (Wihuri Oy). Tillsammans med sin första hustru stiftade han 1942 kulturfonden Jenny ja Antti Wihurin rahasto ("Wihuristiftelsen") och grundade 1953 en internationell prisfond, som utdelar penningpris till tonsättare (Sibeliuspriset) och vetenskapsmän. Stiftelsen donerade 1983 sin inemot 500 arbeten omfattande konstsamling till Rovaniemi stad, som tack vare detta tre år senare kunde öppna ett konstmuseum.

W. inrättade 1944 en forskningsanstalt (Wihurin tutkimuslaitos), som bedriver främst medicinsk forskning (specialitet hjärt-kärlsjukdomar); den arbetar sedan 1947 i en byggnad i Brunnsparken i Hfrs. Han erhöll sjöfartsråds titel 1939 och blev 1955 ekon.dr h.c. vid den finska handelshögskolan i Hfrs. (Mies ja meri, 1953; P. Poukka, A.W.: kapteeni laivassa, 1983)

WihuriAntti

Wihuri, Antti. Tillsammans med sin andra hustru Rakel på Helsingfors-Vanda flygplats 1955, i väntan på den tyske kompositören Paul Hindemith, som kom för att motta Sibeliuspriset. Det dynamiska paret hade både kommersiella och kulturella intressen. Foto: lehtikuva Oy, H. Eklund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.05.2016 av Import