Widén, Bill

Widén, Bill Ervind Alarik (f. 19/5 1932 Korpo, d. 15/5 2006 Åbo), kyrkohistoriker, fil.dr 1964, teol.lic. 1964. W. var 1965-67 tf. och 1967-95 ordinarie professor i kyrkohistoria vid Åbo Akademi, vars rektor han var 1978-82. Han inledde sin bana som profanhistoriker, men gjorde sin viktigaste insats på kyrkohistoriens fält. Bland W:s verk märks två arbeten som behandlar 1700-talets kateketundervisning i lappmarkerna, doktorsavhandlingen Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands lappmarker (1965) och Kristendomsundervisning och nomadliv (1964). Han intresserade sig även för institutionshistoria, vilket resulterade bl.a. i Prästmötet i Åbo stift 1629-1864 (1967), och emigrationshistoria, bl.a. i Korpobor i Amerika (1975). Den kyrkliga informationsspridningen i äldre tider avhandlades i verket Predikstolen som massmedium (2002). - Hans hustru från 1958, fil.dr (1988) Solveig W. (f. 1931), var 1978-95 föreståndare för handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek och 1989-96 docent i nordisk historia vid akademin. Hon har vid sidan av doktorsavhandlingen Änkeomsorg i ståndssamhället (1988) skrivit bl.a. historiker och boken Allvarligt men inte hopplöst (1996), som skildrar hennes eget insjuknande i en svår sjukdom.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import