Wexionius Michael

Wexionius, Michael (f. 16/2 1609 Småland, d. 28/6 1670 Åbo), universitetslärare och ämbetsman. Wexionius blev student i Uppsala 1626 och magister 1632. Han företog 1633-36 en resa till Tyskland och Holland och läste juridik i Marburg. Hemkommen till Stockholm blev han 1636 anställd vid riksamiral Carl Gyllenhjelms kansli och 1683 rektor vid trivialskolan i Wäxjö.

Wexionius utsågs 1640 till professor i politik och historia vid den nyinrättade akademin i Åbo och erhöll 1647 även professuren i juridik; blev 1657 assessor i Åbo hovrätt och avgick från sina professurer följande år. Den mångsidigt bildade Wexionius utgav många skrifter, som hade stort inflytande på den vetenskapliga odlingen i Sverige och Finland, bl.a. Discursus politicus de prudentia (1642), den första i Åbo försvarade disputationen och den första i Finland tryckta boken, och Epitome descriptionis Svecia, Gothiae, Fenningiae et subjectarum provinciarum (1650), den första geografiska och statistiska presentationen av svenska riket och länge det enda verket man utomlands hade att ty sig till när det gällde förhållandena här.

De aristokratiska uppfattningar Wexionius i sina avhandlingar gjorde sig till tolk för uppges i hög grad ha misshagat såväl kungen (Karl X Gustav) som de ofrälse stånden. Han promoverades 1650 som den förste i Finland till juris doktor och adlades samma år med namnet Gyldenstolpe.WexioniusM_001.jpg

Wexionius, Michael. Utgav 1642 den första i Finland tryckta boken. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, universitet, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.02.2017 av Import