Wetterhoff, Onni

Wetterhoff, Kurt Alfred Onni (f. 28/12 1835 Hfrs, d. där 11/2 1892), författare, far till Fritz W. Han var i unga år officer i den gamla indelta armén och i ryska armén, varefter han 1859-62 utbildade sig till forstmästare och tjänstgjorde vid forstväsendet i Finland. På 1870- t. var W. affärsman i Ryssland och i Hfrs, där han en tid innehade restaurang Kapellet, men gjorde konkurs och var brännvinskontrollör i Tavastehus ända till sin död. Som författare debuterade han under pseudonymen Felix med Samlade skizzer (1868), ett arbete som han tillägnade August Blanche. Boken ger uttryck åt W:s folkligt vänliga sinnelag, men röjde också hans satiriska begåvning. Från skog och sjö (2 bd, 1883-87) innehåller minnen av fiskefärder och jakthistorier och är ett klassiskt verk i Finlands jaktlitteratur. En säljakt i trakten av Bergö resulterade i Färdmännen på Bergö (1883), som präglas av realism.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, forstmästare, affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.05.2016 av Import