Westö, Kjell

Westö, Kjell Anders (f. 6/8 1961 Hfrs), författare. W. var 1982-89 verksam som frilansjournalist; fri författare från 1989. Han debuterade som lyriker i senmodernistisk, samhällskritisk stil. Tango Orange (1986) följdes av Epitaf över Mr. Nacht (1988) och Avig-Bön (utgiven under pseudonymen Anders Hed, 1989). Men prosan är W:s naturliga uttrycksform. Han framstod som den moderna finlandssvenska novellens unga mästare i Utslag (1989) och Fallet Bruus (1992), där ungdomars liv i Hfrs återgavs med stark känsla både för miljöer och tidstypiska markeringar. Den stora publiken nådde W. med romanen Drakarna över Helsingfors (1996; fi. övers. Leijat Helsingin yllä s.å.; filmad av Peter Lindholm 2001), en bred uppväxtskildring som växer ut till ett samhällsepos som speglar 1970-talets finländska verklighet. Samma arbetsform, en gedigen traditionell prosaepik, fortsätter han i släktromanerna Vådan av att vara Skrake (2000; fi. övers. Isän nimeen, s.å.) och Där vi en gång gått (2006; fi. övers. Missä kuljimme kerran, s.å.), som framför allt lyfter fram hur inbördeskrigets psykologiska trauma ständigt speglas i nuet. Där vi en gång gått blev en formidabel succé och belönades med Finlandiapriset. Under utgivningsåret såldes romanen i drygt 15 000 exemplar på svenska och närmare 97 000 exemplar i finsk översättning. Som något av en mellanbok i W:s produktion kan man se romanen Lang (2002), snarast uppbyggd som en lång novell där nuets kaos och förvirring gestaltas med en egocentrisk programledare i tv som katalysator. W. är vid sidan av Monika Fagerholm den moderna finlandssvenska litteraturens främsta affischnamn med en stor läsekrets även i Sverige och en växande internationell publik. Sin styrka har han i det flödande rika språket och det närmast dokumentära sättet att förhålla sig till materialet. Personerna framställs ofta som representanter för kollektiv i ett klassbundet samhällsmönster. W:s böcker har översatts till ett tiotal språk. Vid sidan av författarskapet har han även producerat sig flitigt som kolumnist, bl.a. i Jakobstads Tidning och Hufvudstadsbladet, där hans ställningstaganden i aktuella politiska frågor ofta väckt debatt. För sin litterära insats har W. bl.a. belönats med Statens litteraturpris 1989 och Samfundet De nios pris 2001. (Gustaf Widén)

WestoeKjell

Westö, Kjell. Står som skildrare av miljöer i Hfrs i särklass bland moderna prosaister. Han är idag en av de främsta och mest uppmärksammade finlandssvenska författarna. Foto: Söderström & C:o Förlags Ab, I. Ljung.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 28.07.2009 av Import