Weckman, Jan Kenneth

Weckman, Jan Kenneth (f.10/2 1941 Hfrs), bildkonstnär. W. studerade 1969 vid Fria målarskolan och 1969-73 vid Finlands konstakademis skola, dr i bildkonst 2005. Han slog igenom 1978 med en utställning bestående framför allt av svartvita teckningar, där han strävade efter att i bilden skapa spår av de tankeprocesser den visuella upplevelsen genomgått under arbetet. Om W. som tecknare har det sagts att "radergummit är ett lika viktigt arbetsredskap som pennan". Processprincipen har fortsatt att styra hans konst också när han övergått till andra tekniker, där spår av arbetsgången utgör stommen och spontana abstrakta former omväxlar med fantasigestalter. W. har gjort en långvarig insats som lärare vid Konstindustriella högskolan sedan 1981 och även producerat sig som författare av konstteoretiska skrifter; dit hör även den skriftliga delen av hans doktorsexamen, Seitsemän maalauksen katsominen/Maalaus maailman osana (2005). (Erik Kruskopf)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 26.05.2016 av Import