Walbeck, Henrik Johan

Walbeck, Henrik Johan (f. 11/10 1793 Åbo, d. där 22/10 1822), astronom och geodet, från 1816 docent i tillämpad matematik i Åbo och från 1817 astronomiobservator och chef för observatoriet, som var under uppbyggnad. Han utgav 1819 det värdefulla och av hela den vetenskapliga världen uppmärksammade arbetet De forma et magnitude telluris ex dimensis arcubus meridiani defensis (Om jordens form och storlek härledd ur storleken på en uppmätt meridianbåge) i vilket minsta kvadratmetoden första gången tillämpades vid beräkningen av jordens storlek och tillplattning. Av W. uträknade värden användes ännu på 1890-t. av ryska generalstaben vid geodetiska mätningar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), astronomer, geodeter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.11.2010 av Import