Wahllund, (Cajsa)

Wahllund, Catharina (Cajsa) Christina (f. 1771 Värmland, d. 13/7 1843 Hfrs), restauratris. Efter att ha varit hembiträde i Stockholm slog sig W. ned i Åbo, där hon 1812 öppnade hotell och snart bland studenterna vann ett stadgat anseende för sin frikostighet. Efter överflyttningen till Hfrs 1818 drev hon förplägningsrörelse på flera olika platser i staden. Bl.a. öppnade hon 1827 ett café i den s.k. Sällskapsträdgården. Caféet blev mycket populärt bland stadens studenter, och 1837 grundade W. ett utvärdshus i parken som fått namn efter henne (Kajsaniemi). Den värdshusbyggnad W. lät uppföra i parken har förstorats och ombyggts men tjänstgör fortfarande som restaurang.

WahllundCajsa

Wahllund, Cajsa. Restaurang Kajsaniemi är den äldsta restaurangen i Finland som har varit verksam utan avbrott. Under årens lopp har stället frekventerats av många finländska stormän. I det s.k. Marskens kabinett förevisas en dörr genom vilken Gustaf Mannerheim ibland sägs ha smugit sig in. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kaféer, hotell, restauratris
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.08.2009
Uppdaterat 06.02.2017