von Schoultz, Solveig

von Schoultz, Solveig Margareta (f. 5/8 1907 Borgå, d. 3/12 1996 Hfrs), författare, folkskollärarexamen 1926, syster till Lennart Segerstråle. von Schoultz var 1937-72 verksam som lärare vid Laguska skolan i Hfrs. Hon är en av portalfigurerna i finlandssvensk 1900-talslyrik. von Schoultz debuterade som barnboksförfattare med Petra och silverapan (1932) men etablerade sig snart som poet, först i en konventionellt bunden form men efterhand med ett allt klarare modernistiskt språk. Samlingar som Min timme (1940), Eko av ett rop (1945), Allt sker nu (1952) och Nätet (1956) är hållplatser på en utvecklingsbana som leder till den virtuosa behärskning av de lyriska medlen som karakteriserar hennes sena produktion. De fyra flöjtspelarna (1975), Bortom träden hörs havet (1980), Vattenhjulet (1986), Ett sätt att räkna tiden (1989) och Samtal med en fjäril (1994) är mogna mästerverk. Tematiskt tar lyrikern von Schoultz avstamp i det enkla och vardagliga, smaken av nygräddat bröd eller filbunkens svalka, som hon ger existentiell betydelse. Naturimpressionerna är kristallklara i sin exakthet. Hon skriver ur ett uttalat kvinnoperspektiv, exempelvis i den berömda dikten Tre systrar (Nätet), där människans olika åldrar speglas i ett kvinnoliv.

von Schoultz är även en framstående prosaist i det intima formatet, där tonvikt läggs på samlevnadsproblematik i vid mening. Om sina döttrars uppväxt berättar hon, utgående från dagboksmaterial, i De sju dagarna (1942). Minnen från den egna barndomen återspeglas i Ansa och samvetet (1954) och Där står du (1973). I raden av psykologiskt lyhörda novellsamlingar, fyllda av kvinno- och barnporträtt, märks Rymdbruden (1970), Somliga mornar (1976) och Kolteckning, ofullbordad (1983). Självbiografiska skisser ingår i Längs vattenbrynet (1992). Om modern, konstnären Hanna Frosterus-Segerstråle, berättar hon inlevelsefullt, men inte utan kritiska markeringar, i Porträtt av Hanna (1978), som samtidigt blir en kulturhistoriskt fängslande tidsbild av småstaden Borgå under tidigt 1900-tal.

Till von Schoultz rika produktion hör också en rad hörspel och annan dramatik. Hennes lyrik har utgetts i flera urvalsvolymer, bl.a. En enda minut (1981), Alla träd väntar fåglar (1988) och Den heliga oron (1997, 2007). Samlade noveller 1947-83 ingår i Ingen dag förgäves (1984). Brev från von Schoultz finns samlade och kommenterade av Inga-Britt Wik i Det som har varit, det som är (1999). Som förebild och personlig inspiratör har von Schoultz haft stor betydelse för flera generationer av kvinnliga finlandssvenska författare. För sin litterära insats blev hon mångfaldigt belönad, bl. a. med Edith Södergran-priset 1984, Bellmanpriset 1986 och Nils Ferlin-priset 1988. Hon blev fil.dr h.c. vid Helsingfors universitet 1986. Var gift med tonsättaren Erik Bergman från 1961. (Gustaf Widén)Scholtz2.jpg

Solveig von Schoultz. Till hennes minne instiftade Svenska folkskolans vänner 2004 den årligen återkommande Solveig von Schoultz-tävlingen, som vänder sig till författare över 30 år som skriver på svenska och inte tidigare publicerat sig i skönlitterär form. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 31.07.2010 av Import