von Rettig, Eric

von Rettig, Eric Walter (f. 26/1 1867 Gävle, d. 20/7 1937 Hfrs), jordbrukare och politiker, fil.kand. 1888. von Rettig var på 1890-talet förvaltare på några gårdar i Åbotrakten, verkade därefter som trädgårdsodlare i Lojo och Malm och var från 1909 vd för kolonisationsbolaget Ab Svenska småbruk och egna hem i Helsingfors. Han representerade i början av seklet sin ätt vid lantdagen, var engagerad i det kommunala livet i Pikis, Pemar och Helsinge (ordf. i kommunalfullmäktige 1907-14) och satt 1917-18 även i enkammarlantdagen. von Rettig företrädde en liberal, framstegsvänlig linje, och engagerade sig starkt för de svensktalande jordbehövandes sak. Han valdes 1917 till ordförande för Svenska folkpartiet, som han ledde till 1934; var därtill 1919-20 talman i Svenska Finlands folkting och ordförande i folktingsfullmäktige 1919-21. Han lotsade sitt parti skickligt genom de oroliga tiderna på 1920- o. 30-talen och bidrog även verksamt till att utjämna interna motsättningar. (P. Nyberg, Eric von Rettig, Finländska gestalter III, 1964)
VonRettigEric

von Rettig, Eric. Hans strävanden att åstadkomma en svensk självstyrelse av högre ordning ledde inte till resultat, men hans samlade insats för det finlandssvenska var trots detta utomordentlig. Foto: Museiverket, D. Nyblin.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
Ämnesord
politiker, verkställande direktörer, jordbrukare, ordförande
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 25.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 13.04.2017 av Import