von Hellens, Lars Theodor

von Hellens, Lars Theodor (f. 11/10 1826 Åbo, d. där 13/12 1896), jurist och ämbetsman, far till Albert von H. Han blev 1849 tjänsteman i Åbo hovrätt, utnämndes 1865 till assessor och 1871 till hovrättsråd. Han kallades 1875 till ledamot av senatens justitiedepartement, flyttades 1882 till ekonomiedepartementet som chef för civilexpeditionen och utsågs 1884 till president i Åbo hovrätt. H., som vid flera lantdagar var en av adelns mest inflytelserika medlemmar, tjänstgjorde under lantdagen 1877-78 som vice lantmarskalk och var 1894 lantmarskalk. Han hade fennomanska sympatier och utsattes för stark kritik bl.a. för att han tillät inlägg på finska under ståndets överläggningar. Upphöjdes i friherrligt stånd 1895. - Söner till honom var ytterligare ämbetsmannen Gustaf Hirvikanta (1863-1911), en framträdande representant för undfallenhetsregimen, som blev prokurator 1905 och president i Åbo hovrätt 1911 men föll offer för ett politiskt attentat, och hygienikern, med.o.kir.dr Oskar von Hellens.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, politiker, jurister, tjänstemän (offentligt anställda), prokuratorer, hovrättsråd
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 13.04.2017 av Import