von Fieandt, Rainer

von Fieandt, Berndt Rainer (f. 26/12 1890 Åbo, d. 28/4 1972 Hfrs), bank- och finansman, viceh. 1916, sonsons son till Otto Karl von Fieandt. Han var 1910-24 advokat i Hfrs, blev 1924 direktör i Nordiska föreningsbanken (dess VD 1945-55) och verkade 1955-57 som ordförande i direktionen för Finlands Bank. von Fieandt var 1939-40 folkförsörjningsminister, deltog 1940-43 i handelsförhandlingar med Tyskland och förhandlade 1940-41 med Sovjetunionen om Petsamo nickel. Som statsminister i en expeditionsministär 1957-58 försökte den partilöse von Fieandt föra en restriktiv ekonomisk politik med minskning av statens utgifter som mål. Han genomförde effektivt devalveringen 1957. von Fieandt var styrelseordförande i ett flertal industrier och banker och beklädde viktiga poster även inom kulturlivet; var bl.a. ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finland från 1958 och i Finland-Samfundet från 1959. I Nordiska föreningsbanken bestod hans insats bl.a. i att han gjorde den tidigare övervägande svenskspråkiga banken tvåspråkig, vilket väsentligt stärkte dess konkurrenskraft. En av hans huvudambitioner som finansman var att motarbeta inflationen. Den för sin egensinnighet kände von Fieandt utgav 1970 memoarboken Omaa tietä kulki vain (sv. övers. Men han gick sin egen stig, 1973). Erhöll ministers titel 1941. Soc.dr h.c. 1965.

Finlands regeringar sedan 1917
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, ordförande, statsministrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.04.2017 av Import