von Essen, Carl Gustaf

von Essen, Carl Gustaf (f. 20/3 1815 Oravais, d. 22/7 1895 Ladogakarelen), teolog, teol.dr 1864. E. påverkades tidigt av den pietistiska rörelsen (bl.a. genom sin släkting Jonas Lagus) och gjorde sig härvidlag så bemärkt att Borgå domkapitel vägrade prästviga honom. Han erhöll slutligen 1841 ordination i Åbo och verkade sedan som präst i Österbotten; blev 1849 kaplan i Ylihärmä och 1862 i Ilmola. I början av 1850-t. anslöt sig E. till J.T. Becks bibliska riktning och bröt definitivt med pietisterna. Han var 1867-75 professor i praktisk teologi vid Helsingfors universitet samt tog verksam del i samtida kyrkolagstiftning och i arbetet för nya psalmböcker på finska och på svenska.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
präster, teologer, professorer, kaplaner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Import