von Bonsdorff, Max

von Bonsdorff, Max Oskar (f. 23/8 1882 Åbo, d. 12/2 1967 Hfrs), biskop, teol.dr 1923, kusin till Carl von B. Han verkade som lektor i religion i Viborg och Åbo 1911-21 och var därefter kyrkoherde i Södra svenska församlingen i Hfrs. B. utförde 1923-54 en banbrytargärning som den första biskopen i det nybildade Borgå stift. Han fortsatte sin omfattande skriftställarverksamhet som emeritus; bland hans arbeten märks Zur Predigttätigkeit des Johannes Chrysostomus (1922) och Herman Råbergh (1957). Han var även ordförande i redaktionskommittén för den finlandssvenska psalmboken av 1943. (Borgå stift och dess herde, 1952). - Hans son, tidningsmannen, fil.kand. (1943) Henrik von B. (1918-1997), var 1966-74 chefredaktör för Nya Pressen och 1974-78 andre redaktör samt 1978-82 bitr. chefredaktör vid Hufvudstadsbladet.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, lärare, biskopar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 18.04.2016