von Bonsdorff, Bengt

von Bonsdorff, Bengt Gustav Bertel (född 9/4 1936 Helsingfors, död där 31/8 2005), museiman och konstvetare, fil.lic. 1992, son till Bertel v. B. Han tillträdde 1964 som amanuens, från 1966 museichef, vid det nygrundade Amos Andersons konstmuseum i Hfrs. Han stannade på posten ända till 2000 och byggde upp museet till en av de ledande institutionerna för visning av finländsk samtidskonst. Den nordiska inriktningen var från början en medveten profilering. B. var mångsidigt verksam inom konstlivet, bl.a. som ordförande i Finlands konstakademis stiftelse och medlem i styrelsen för en rad organisationer. Han skrev en biografi över skulptören Felix Nylund (1990) samt verkade som medförfattare till översiktsverken Konsten i Finland (1979, nyutgåva 1998) och Suomen Taide 4-6 (1988). Erhöll professors titel 1998. (Gustaf Widén)


BONSDOR_B.jpg

von Bonsdorff, Bengt. Som mångårig chef för Amos Andersons konstmuseum byggde han upp en av huvudstadens centrala konstinstitutioner. Foto: Privat samling, M. Lintunen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), forskare, ordförande, museichefer, konstkännedom
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.11.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.04.2016 av Import