von Bonsdorff, Adolfvon Bonsdorff, Adolf (f. 14/10 1862 Helsinge, d. 31/3 1928 Hfrs), ämbetsman, fil.kand. 1883. von Bonsdorff var lärare och rektor vid olika läroverk från 1886 (vid Hfrs reallyceum från 1893), men avskedades 1901 för motstånd mot förryskningspolitiken. Han blev 1902 inspektor för huvudstadens folkskolor, förordnades 1908 att inspektera statens samtliga uppfostringsanstalter och skyddshem och var 1909-14 tf. inspektör för skyddsuppfostran. von Bonsdorff begav sig därefter utomlands (bl.a. till Stockholm och Tyskland) för att arbeta för Finlands självständighet. Som medlem av Kagalen hade han 1904-05 varit med om att organisera det passiva motståndet; nu anslöt han sig till jägarrörelsen och var 1916-17 ordförande i den s.k. utrikesdelegationen. von Bonsdorff blev 1918 legationsråd vid Finlands beskickning i Berlin, men återvände snart till hemlandet och tjänstgjorde 1918-24 som skolråd och chef för barnskyddsavdelningen vid skolstyrelsen samt från 1924 som byråchef vid socialministeriet och som barnskyddsöverinspektör. Hans banbrytande verksamhet inom barnskyddet lade bl.a. grunden till en modern lagstiftning på detta område. Åren 1922-23 var von Bonsdorff, som representerat sin ätt vid lantdagarna 1894-1906, landshövding i Nylands län. Han utvecklade ett omfattande skriftställarskap, särskilt angående barn- och ungdomsvården.

BonsA.jpg

von Bonsdorff, Adolf. Han var en central gestalt i det s.k. passiva motståndet i början av 1900-t. och senare även i jägarrörelsen. Åbo Akademis bildsamlingar.

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, barnskydd, jägarrörelsen, tjänstemän (offentligt anställda), personer (individer), passivt motstånd
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.06.2010
Uppdaterat 18.04.2016