Viikari, Liisa

Viikari, Aune Anna- Liisa (f. 30/1 1949 Hfrs), biokemist, tekn.dr 1986. V. var 1975 forskningsassistent vid Finlands Akademi och 1976-81 forskare på biotekniska laboratoriet vid Statens tekniska forskningscentral (VTT), specialforskare där 1982-88 och ledande forskare sedan 1989. Hon är sedan 1996 forskningsprofessor vid VTT Bioteknologi. V. har intresserat sig för enzymteknologi och bioteknologiska tillämpningar; har bl.a. utvecklat en enzymbaserad metod för blekning av cellulosa. Erhöll 2002 som första kvinna Anselme Paye-priset av American chemical society.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, forskare, biokemister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Import