Vicehäradshövding

vicehäradshövding, titel för person som avlagt juris kandidatexamen och som notarie i ett år fullgjort viss praktik i tingsrätt. Titeln beviljas av respektive hovrätt på ansökan.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
vicehäradshövdingar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 14.04.2017 av Import