Veikkaus Oy Ab

Veikkaus Oy Ab, Vanda, statsägt företag som anordnar tippning, penninglotterier (lotterier) och vadslagningsspel. Företaget grundades 1940 som Tippaustoimisto Ab (1941 Veikkaustoimisto Ab, nuv. namn sedan 1971), av idrottsorganisationerna FGIF, AIF och Finlands bollförbund. V. var länge ett förhållandevis självständigt aktiebolag, men den redan från början involverade statsmaktens inflytande växte efter hand; 1970 fick undervisningsministeriet genom en reform större inflytande och 1976 köpte staten till sist aktiemajoriteten. Som en kompensation gavs V. rätten att ordna penninglotterier 1973. Bolaget har vid sidan av Penningautomatföreningen och Fintoto av statsrådet beviljad ensamrätt att ordna ovannämnda spel, gällande för högst fem år i sänder. Behållningen av V:s verksamhet (de s.k. tipsmedlen) överlåts till undervisningsministeriet att fördelas som understöd för främjandet av dels idrott, dels vetenskap, konst och ungdomsarbete. Verksamheten övervakas av inrikesministeriet. 2008 uppgick den sammanlagda utdelade behållningen till ca 407,9 milj. €.

Bolagets huvudkontor arbetade fram till 1976 i Hfrs centrum och flyttades sedan till Vanda. Verksamheten decentraliserades i mitten av 1970-t. genom inrättandet av nya kontor i Tfrs, Kuopio, Uleåborg, senare i Åbo och Vasa, med uppgift att självständigt granska kuponger och sända ut vinster. En större förändring var dock den gradvisa övergången till automatisk behandling av de insända kupongerna som inleddes 1983.

Vid sidan av tippningen införde V. 1971 Lotto, en form av nummerlotteri med anor från förhistorisk tid i Kina (lottas sju nummer och tre tilläggsnummer mellan 1 och 39), som på grund av möjligheten till stora vinster är det populäraste spelet; ett annat populärt nummerlotteri, Joker, introducerades 1977-78. Senare har en i de nordiska länderna spelad variant, Viking Lotto, också införts. V:s penninglotteriverksamhet kom igång 1976 och travtipset 1982 (totalisator). 1981 infördes den nya landvinningen Ässä-spelet; ett penninglottspel med bl.a. framskrapbara snabbvinster. Sedan 2000-talets början har tv och Internet blivit allt viktigare spelmedier med bl.a. bolagets första dagligen dragna nummerlotteri Keno, som introducerades 2002. Detta spel har utvecklats till det populäraste näst Lotto. 2008 hade V. drygt tjugo olika spel i sortimentet. Omsättningen var samma år ca 1 474,8 milj. €.

V. utgav 1946-2002 tidskriften Veikkaaja (gr. 1940), som sistnämnda år köptes av SanomaAbp-koncernen; denna har sedan 2003 publicerat den som en veckobilaga (IS Veikkaaja) i kvällstidningen Ilta-Sanomat. (L. Nurmi, Oy Veikkaustoimisto Ab 1940-60, 1960; Oy Veikkaustoimisto Ab 25 v. 1940-65, 1965; H. Ylikangas, Markat miljooniksi, 1990; P. Pöntinen, Pienet pelit, suuret setelit - suomalainen voittaa aina: V. 1940-2000, 2000) Veikkaus Oy Ab,

Fördelningen av en tipseuro 2008, samt förändring från år 2007:

Vinster till spelare

51,2 %

0,0 %

Lotteriskatt

4,6 %

-2,1 %

Ombudsprovisioner

5,4 %

-3,6 %

Driftskostnader

8,3 %

7,8 %

Konst

12,9 %

-3,7 %

Motion och idrott

7,1 %

0,0 %

Vetenskap

5,2 %

-5,5 %

Ungdomsarbete

2,5 %

-3,8 %

Outdelade vinstmedel

2,8 %

27,3 %
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
statsbolag, tippning, lotterier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2017 av Import