Vasa universitet

Vasa universitet, fi. Vaasan yliopisto, gr. 1966. Vasa universitet inledde sin verksamhet 1968 som privat handelshögskola, förstatligades 1977 och utvidgade på 1980-talet sin verksamhet med humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk-ekonomisk utbildning; 1990 inleddes utbildning av diplomingenjörer. Högskolan blev universitet 1991, och följande år inrättades förvaltningsvetenskapliga, humanistiska, handelsvetenskapliga och tekniska fakulteten.

Vasa universitets campus ligger på Brändö strax intill stadens centrum. Byggnaderna på området bildar en intressant helhet, bestående av gamla industribyggnade som tillhört Vasa bomull (jfr Levón, August) samt moderna nyuppförda byggnader, bl.a. Tjärhovet och Lotsen, ritade av Käpy och Simo Paavilainen (1994). Universitetets nya bibliotek Tritonia, gemensamt med Åbo Akademi och Svenska handelshögskolans enhet i Vasa, även detta ett verk av arkitektparet Paavilainen (2001). Sedan 1998 har Vasa universitet en enhet även i Seinäjoki.

Universitetet har drygt 4 500 studerande och 46 professorer samt totalt ca 430 anställda (2009). Vasa universitet är finskspråkigt, men undervisning ges även på svenska och engelska. (M. Ulkuniemi, Vaasan kauppakorkeakoulu, 1978)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
universitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.11.2010
Uppdaterat 14.04.2017