Vannas Mauno

Vannas (t. 1905 Johansson) Mauno Viktor (f. 18/8 1891 Nystad, d. 19/12 1964 Hfrs), ögonläkare, med.o.kir.dr 1927. V., som ansågs vara en av Europas skickligaste ögonkirurger, var 1937-61 professor i oftalmologi vid Helsingfors universitet. Han införde hornhinnetransplantationerna i Finland.

Medicine kandidaten V. hade vid krigsutbrottet 1918 kidnappats av de röda tillsammans med ett antal andra läkare vid Kirurgiska sjukhuset i Hfrs och tvingats vårda sårade vid fronten. Många decennier senare, 1964, gav han ut en på dagboksanteckningar baserad bok med den talande titeln Silmä silmästä om sina upplevelser under denna tid. V. vistades 1932-33 som stipendiat i Tyskland och blev vittne till det nazistiska maktövertagandet. Under fortsättningskriget var han frontfiguren i det nazistiska Suomen valtakunnan liitto, som var avsett att bli ett slags paraplyorganisation för den splittrade extremhögern. - Han efterträddes av sin hustru Salme V. (1918-93), som i likhet med maken skapade sig ett namn som ögonkirurg. Hon innehade professuren 1961-84.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import