Väyrynen, Paavo

Väyrynen, Paavo Matti (f. 2/9 1946 Kemi lk), politiker, pol.dr 1988. Väyrynen var 1968-70 anställd vid Rundradion och tjänstgjorde 1970-71 som statsministersekreterare utsågs 1972 till vice ordförande i centerpartiet. Väyrynen etablerade i början av 1970-talet ett förtroendefullt förhållande med republikens president Urho Kekkonen, som promoverade den unga adeptens karriär. Han invaldes 1970 i riksdagen, var 1975-76 undervisningsminister, 1976-77 arbetskraftsminister och utrikesminister 1977-82, 1983-87 och 1991-93. Efter att sedan 1995 ha suttit i EU-parlamentet invaldes Väyrynen på nytt i riksdagen 2007 och gjorde en oväntad comeback i hemlandets politik genom att bli utsedd till utrikeshandels- och biståndsminister i Vanhanens andra regering 2007-10 och därefter i Kiviniemis regering 2010-11. Fr.o.m. senhösten 2011 förde V. en aktiv kampanj inför presidentvalet i januari-februari 2012, men förlorade med knapp marginal mot den närmaste motståndaren Pekka Haavisto och gick inte vidare till andra valomgången.

Väyrynen valdes 1980 till ordförande för centerpartiet och etablerade sig därigenom som en av landets inflytelserikaste politiker. Han orienterade sig mot de övriga borgerliga partierna, en process som kröntes med det s.k. kassaskåpsavtalet inför valet 1987, men detta ledde inte till önskat resultat, utan partiet tvingades gå i opposition. Väyrynen lämnade partiledarposten frivilligt 1990 och blev sedan han 1993 avgått även som utrikesminister den främste målsmannen för ett nej till EU-anslutningen, vilket han senhösten 1994 åskådliggjorde genom att sätta igång en filibusterdebatt i riksdagen då avtalet om Finlands inträde behandlades. Efter att sedan 1995 ha suttit i EU-parlamentet invaldes Väyrynen på nytt i riksdagen 2007 och gjorde en oväntad comeback i hemlandets politik genom att bli utsedd till utrikeshandels- och biståndsminister. Han är sedan 1998 företagare i turismbranschen i hembygden Keminmaa. V. har skrivit flera böcker om inrikes- och utrikespolitiska frågor, bl.a. doktorsavhandlingen Finlands utrikespolitik - den nationella doktrinen och framtidens mänsklighetspolitik (1988).
VaeyrynenPaavo

Väyrynen, Paavo. Är en ambitiös och kunnig politiker, som dock genom förment eller verklig karriärism har framkallat kraftigt avståndstagande i vida kretsar särskilt i landets mera urbana regioner. Foto: Centern i Finlands bildbank, K. Brandt.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, ministrar, riksdagsledamöter, centerpartier, statsvetare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.02.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.04.2017 av Import