Utrikesutskottet

utrikesutskottet, permanent riksdagsutskott som består av 17 medlemmar med 9 ersättare. U. bereder ärenden som gäller godkännande av statsfördrag som är viktiga för Finlands internationella relationer samt godkännande av andra internationella förpliktelser eller uppsägning av dem. Utskottet bereder också ärenden gällande lagförslag som avser införande av en viktig internationell förpliktelse.

U. behandlar dessutom frågor som hänför sig till den allmänna säkerhetspolitiken, utrikeshandelspolitiken, biståndssamarbetet och internationella organisationer. Utskottet ger regeringen ett utlåtande om ställande av en fredsbevarande styrka till förfogande för FN och OSSE eller planerade väsentliga förändringar i en fredsbevarande styrkas uppgifter. Om ett unionsärende som avses i 96 § i grundlagen gäller Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, översänder talmannen det till u. (B. Broms, Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta, 1967)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdagar, utrikespolitik, utskott
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 20.04.2017