Uppslagsverket Finland

Uppslagsverket Finland, ett alfabetiskt speciallexikon över Finland. Man hade upplevt det som en brist att det svenska Finland inte fick tillräcklig uppmärksamhet i vare sig finska eller rikssvenska encyklopedier. Det behövdes alltså ett uppslagsverk som skulle fokusera på Finland utan att glömma bort landets svenska befolkning, historia och kultur.

För att genomföra projektet bildades 1969 en särskild organisation, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, som fick finansiellt understöd av flera finlandssvenska fonder och i slutskedet också av staten. Svenska folkskolans vänner stod för den största ekonomiska satsningen, tillsammans med Schildts förlag, som var utgivare.

Första upplagan av Uppslagsverket Finland utkom 1982-1985 i tre band. Antalet uppslagsord var ca 9 000. Det blev en försäljningssuccé och spreds till många hem i Svenskfinland och även ut över världen.

Den starka interna dynamiken och de stora förändringarna i Finlands politiska position i en helt förändrad omvärld gjorde det nödvändigt att sammanställa en ny upplaga, som kom ut i fem band 2003-2007. Dessa innehöll denna gång drygt 12 000 uppslagsord. Den viktigaste finansiären var åter Svenska folkskolans vänner. Huvudredaktör för båda upplagorna var pol.dr Henrik Ekberg.

Svenska folkskolans vänner var den centrala aktören också när Uppslagsverket Finland 2009 introducerades på internet. Uppdateringen av texten ur den tryckta versionen sköts av Schildts, som har engagerat en skara experter för uppgiften. Det är endast dessa utvalda sakkunniga som får korrigera gammal och skriva ny text. Huvudredaktörer för Internetversionen har varit FM Sigbritt Backman (2009-10) och FM Johan Lindberg (2011-12).
UppslagsverketFinland

Uppslagsverket Finland. Reklambild för den första upplagan på 1980-talet. För att ta fram den andra upplagan anlitades vid sidan av ett redaktionsråd på femton personer långt över trehundra andra experter. Foto: Schildts bildarkiv, M. Uusikylä.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, finlandssvenskar, uppslagsverk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 24.04.2017 av Import