Unga örnar

Unga örnar, fi. Nuoret kotkat, internationell socialdemokratisk barn- och ungdomsorganisation, introducerad i Finland under början av 1940-t. efter förebild från Sverige. 1951 registrerades fem distriktsorganisationer, varefter dessa bildade Unga örnars centralförbund (Nuorten kotkain keskusliitto, Hfrs). U., som till sin fritidsverksamhet liknar scoutrörelsen, ordnar sysselsättning för barn i skolåldern (7-15 år) i form av bl.a. hobby- och eftermiddagsverksamhet, läger, utflykter m.m. Utöver detta är rörelsen numera allt aktivare som intresseorganisation och driver barnens rättigheter både i hemlandet och internationellt. Grundstenar i verksamheten är solidaritet och tolerans. Till centralorganisationen hörde 2006 18 distriktsorganisationer på olika håll i Finland, varav en svenskspråkig; organisationen hade totalt ca 13 000 medlemmar. Den upprätthåller sedan 1970-t. lägergården Kankaan torppa i Urjala, ett f.d. torp som tillhört Notsjö gård.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
föreningar, ungdomar, barn, socialdemokrati
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 24.04.2017