Uleåborgsprofetian

Uleåborgsprofetian, en väckelserörelse med ett profetiskt budskap, som 1960 framfördes i Uleåborg av länsstyrelsekanslisten Laila Heinonen (f. 1928). Hon profeterade att landet skulle drabbas av sovjetisk ockupation, om Finlands folk inte gjorde bättring före 1962. Budskapet appellerade främst till människor anknutna till väckelserörelser men också till ungdomar och till en del präster, som dock lämnade rörelsen, sedan den radikaliserats. Notkrisen 1961 gjorde att profetian föreföll att slå in, vilket innebar att anhängarskaran växte. Den gammaltestamentligt stränga rörelsen väckte även opposition och framkallade ungdomskravaller i Uleåborg sommaren 1967. Denna sommar vandrade en skara anhängare omkring Haukipudas kyrka och bad om Herrens eld över kyrkan, vilket uppfattades som ett försök att sticka kyrkan i brand och föranledde ett polisingripande. Anhängarna såg sig därefter tvungna att flytta till Åbotrakten, där de fortfarande lever i ständig förbön för Finlands folk. Rörelsen, som har haft anhängare också i Sverige, har framträtt i offentligheten med en "medicin" mot cancer som tecken på Guds särskilda ledning.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
väckelserörelser, notkrisen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 08.05.2017 av Import