Uleåborgs universitet

Uleåborgs universitet, fi. Oulun yliopisto, grundades 1958 som landets andra statliga universitet och inledde sin verksamhet följande år. Vid Uleåborgs universitet finns en humanistisk fakultet, en fakultet för pedagogiska vetenskaper, en naturvetenskaplig fakultet, en teknisk fakultet, en medicinsk fakultet samt en ekonomisk-vetenskaplig fakultet. Universitetet hade 2008 ca 3 000 anställda, varav ca 230 professorer och ca 1 330 forskare och lärare. Antalet studerande var ca 15 250.

Universitetets kärnverksamhetsområden är numera bio- och informationsteknik, vilkas forskningsaktiviteter koncentreras till centren Biocenter Oulu resp. Infotech Oulu. Ett tredje tyngdpunktsområde är studier kring den nordliga regionens livsbetingelser ifråga om bl.a. näringar, markanvändning, naturresurser och hälsa. Denna verksamhet koordineras av det s.k. Thuleinstitutet (gr. 1995). Bland övriga institutioner märks biologiska stationer i Oulanka nationalpark och på Ulkokrunni i Ijo, det geofysiska observatoriet i Sodankylä samt en zoologisk trädgård (inrättad 1985), öppen både för allmänheten och för undervisningsändamål och en botanisk trädgård, som grundades redan på 1960-talet nära stadens centrum.

Uleåborgs universitet arbetade till en början i provisoriska lokaliteter på olika håll i staden, men på 1970- o. 80-talen uppfördes institutionsbyggnader i Linnamaa ca 5 km n. om centrum. Bland dem märks pedagogiska fakultetens övningsskola (H. Taskinen, 1983), botaniska trädgårdens pyramidformade växthus (K. Virta/M. Rotko, 1983) och huvudbiblioteket (K. Virta/M. Rotko, 1987). Uleåborgs universitet har även en filial i Kajana. (L. Julku/K. Julku, Oulun yliopiston perustamisen historia, 1983; M. Salo/M. Lackman, Oulun yliopiston historia 1958-1993, 1998)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
universitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.11.2010
Uppdaterat 08.05.2017