Tyrgils Knutsson

Tyrgils Knutsson, kallas ibland även Torkel Knutsson (d. 1306), svensk storman. Tyrgils släktförbindelser och uppväxt är inte kända. Under Magnus Ladulås sista år utnämndes han till marsk och blev efter kungens död den egentliga makthavaren under kung Birger Magnussons minderårighet. Han fortsatte den svenska expansionen österut, ledde 1293 det s.k. tredje korståget till Karelen och grundade då Viborg. Borgen murades direkt av sten och avsikten var att skapa en fast stödjepunkt i öster. Novgoroderna försökte erövra Viborg 1294 men misslyckades. 1300 gjordes ett krigståg mot Nevan, och också där uppfördes en borg, Landskrona. Svenskarna lyckades dock inte att hålla borgen som erövrades av furst Andrej redan följande år.

Genom att samarbeta med kung Birgers bröder, hertigarna Erik och Valdemar, lyckades Tyrgils bevara sin maktställning också efter att kung Birger blivit myndig. Han strävade efter att minska det andliga frälsets inflytande men kung Birger bekräftade 1305 kyrkans privilegier för att stärka sin egen ställning. Hertigarna inledde samtidigt samarbete med kung Birger. Förmodligen i december 1305 fängslades Tyrgils på sin gård i Västergötland och fördes till Stockholm. Efter en skenrättegång i februari avrättades han och begravdes på avrättningsplatsen. Hans staty, utförd av Ville Vallgren 1888, förvarades först i en privat våning i Viborg och restes 1908 vid fästet av slottsbron. (L. Huldén, På vakt i öster 1. Medeltiden, 2004) (Lena Huldén)
TyrgilsKnutsson

Tyrgils Knutsson. Stoden över den medeltida stormannen utformades 1888 i gips av Ville Vallgren och göts i brons 1908. Statyn avlägsnades av ryssarna efter 1944 men restes på nytt på sin gamla plats till Viborgs 700-årsjubileum 1993. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krigshistoria, korståg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.09.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.05.2017 av Import