Tuominen, Heikki

Tuominen, Heikki Aukusti (f. 5/12 1920 Bjärnå), ämbetsman, viceh. 1954. T., som gjort karriär inom finansministeriet, var 1968-88 generaldirektör för Postbanken och därtill ett flertal gånger medlem av statsrådet; andre finansminister 1963-64, inrikesminister 1972-75 (innehade denna post även i Auras andra tjänstemannaregering 1971-72), finansminister 1975.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tjänstemän (offentligt anställda), vicehäradshövdingar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 27.05.2017 av Import