Tulindberg, Eric

Tulindberg, Eric Ericsson (f. 22/2 1761 Lillkyro, d. 1/9 1814 Åbo), ämbetsman och tonsättare. T. studerade från 1776 vid Åbo akademi för bl.a. H.G. Porthan och blev magister 1782, därpå biblioteksamanuens. Från 1785 var T. länsbokhållare vid länsstyrelsen i Uleåborg och från 1794 landskamrerare. T. återvände 1809 till Åbo, där han tillhörde regeringskonseljen som chef för finansexpeditionen. Han avgick 1812 på grund av ohälsa och var sedan landskamrerare i Åbo till sin död.

T. intog under studietiden i Åbo som violinist och cellist en framträdande ställning i konsertlivet och medverkade senare vid konserter i Uleåborg. Han gjorde en självständig insats som tonsättare i en stil som har påverkats framför allt av den unge Haydn. T. var i Finland en av de första som upptecknade folkmelodier.

Kompositionerna föll dock i glömska. Först 1925 återupptäcktes i Universitetsbiblioteket i Hfrs sex stråkkvartetter, som synes ha tillkommit under studietiden i Åbo. Dock saknades andra violinstämman, som rekonstruerades av Toivo Haapanen (nr 1) och John Rosas (nr 2-6). En alternativ andra violinstämma skrevs på 1990-t. av Kalevi Aho. 1956 påträffades i Musikaliska akademiens bibliotek i Stockholm en violinkonsert av T., troligen tillkommen 1783. På titelbladet omnämns ytterligare en violinkonsert av T., som 1797 invaldes i Kungliga Musikaliska akademien i Stockholm. (O. Andersson, E.T., Finsk Tidskrift, febr. 1930, kompletterad version i Studier i musik och folklore, 1964; I. Oramo, Viennese Classicist of the Far North, FMQ 1989, Kun Haydn muutti Ouluun, Den gemensamma tonen, 1990)
TulindbergEric

Tulindberg, Eric. Har kallats den första finländska kompositören. Han anlände vid 15 års ålder till Åbo för att studera vid akademin, och deltog aktivt i stadens musikliv. Han komponerade sex stråkkvartetter redan i unga år. Silhuett: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.08.2011 av Import