Tommila, Päiviö

Tommila, Juhani Päiviö (f. 4/8 1931 Jyväskylä), historiker, fil.dr 1964. T. var 1965-76 professor i Finlands historia vid Åbo universitet och 1976-94 vid Helsingfors universitet, vars rektor han var 1988-92. Han har forskat bl.a. i Finlands politiska historia under 1800-talet, kommun- och presshistoria samt historiografi. Bland arbeten märks doktorsavhandlingen La Finlande dans la politique européenne en 1809-1815 (1962), flera kommunhistoriker samt verken Suomen autonomian synty 1808-19 (1984) och Suuri adressi (1999). T. har vidare redigerat ett flertal historiska sammelverk, bl.a. Suomen kulttuurihistoria (3 bd, 1979-82), Suomen lehdistön historia (10 bd, 1985-92) och Suomen tieteen historia (4 bd, 2000-02). Erhöll akademikers titel 2004.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import